แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าอบรม และขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT ระยะที่ 2

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าอบรม และขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT ระยะที่ 2
———————————————————————————–
จากวันที่ 5, 12, 26 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เปลี่ยนเป็น วันที่ 9 – 10, 16 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์
หัวข้อ
– การปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Marketing บนสังคมออนไลน์
– การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
– กฎหมายน่ารู้สำหรับการค้าบนออนไลน์

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdoykmnc1FMBn9DWj…/viewform

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

# สำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
# ได้รับ Serial Key
# ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์ https://line.me/…/yiKp-skl1XGNcLZVAFXicj9IzkbmFydfUaMCMJIls…

:: BSRU News ::