การอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
จำนวน 22 เรื่อง แบ่งเป็น บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน 13 เรื่อง
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน 9 เรื่อง
ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ https://link.bsru.ac.th/feb67