ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดประดิษฐาราม

รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดประดิษฐาราม วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติเป็นผู้แทนเปลี่ยนเครื่องทรงรูปหล่อหลวงปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลูกบ้านมอญ พร้อมทั้งชมการแสดงและการแข่งขันสะบ้าทอย ณ วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”