ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14