📢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

✅ ด้วยวิธีการเสนอชื่อ หรือ สมัครด้วยตนเอง
📅 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
🔖 โดยขอรับแบบเสนอชื่อหรือใบสมัคร และแบบประวัติข้อมูล
📌 ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14
🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

📥 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://link.bsru.ac.th/t9s

👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
🌐 https://uc.bsru.ac.th
☎️ 02-473-7000 ต่อ 1018