นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นายณัฐนนท์ แร่เพชร

นายผดุงเกียรติ ยศ

นายสุทิวัฒน์ ศรีษะแก้ว

นายกฤษฎา วารินทร์

และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/u3s