สวพ. มบส. ร่วมงาน Soft Opening CULTURE CONNEX Showroom @เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน Soft Opening CULTURE CONNEX Showroom @เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ Culture Connex ถนนเยาวราช กรงุเทพฯ ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินเพลงกะเหรี่ยงแห่งบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี ลิ้มรสอาหารว่างจากย่านเมืองเก่ากุฎีจีน สาธิตการใช้งานแผนที่วัฒนธรรม Cultural Map Thailand ที่ติดตั้งภายใน showroom ชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากโครงการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ บพท. และ ธัชภูมิ

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกล่าวแสดงความยินดีโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิ พร้อมคณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.bsru.ac.th/soft-opening-culture-connex-showroom