ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐