มอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสครบรอบวันกวีร่วมสมัย

     วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายมังกร แพ่งต่าย นายกสมาคมกวีร่วมสมัยและคณะกรรมการฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสครบรอบวันกวีร่วมสมัย และถือโอกาสยกย่องเชิดชูมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม “อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”