ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ภายในมหาวิทยาลัย มบส. เข้าร่วมอบรม และทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล ICDL

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ภายในมหาวิทยาลัย มบส. เข้าร่วมอบรม และทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล ICDL

✅โครงการ : อบรมและทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล ICDL ฟรี!!! ด่วนรับจำนวนจำกัด 50 คน/รุ่น

🔸 โดยแบ่งการอบรม และทดสอบฯ ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
✅ รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 – 21 เม.ย. 67 เวลา 08.00 -16.30 น.
✅ รุ่นที่ 2 : วันที่ 27 – 28 เม.ย. 67 เวลา 08.00 -16.30 น.

✅ รุ่นที่ 3 : วันที่ 2 – 3 พ.ค. 67 เวลา 08.00 -16.30 น.

เนื้อหาการอบรม และทดสอบฯ ประกอบด้วย

การใช้งาน Microsoft Word
การใช้งาน Microsoft Excel
การใช้งาน Microsoft PowerPoint

การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์

👉สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงก์ : link.bsru.ac.th/udo
ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2567

  • รับจำกัด 50 คน/รุ่น*
  • อบรม + พร้อมทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา*
  • รายละเอียดจะแจ้งการอบรม และทดสอบฯ กลับไปในอีเมลที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้ข้างต้น