Category Archives: #📌 บทความ

งานวิจัยลูกใต้ใบ

ลูกใต้ใบ 1. ลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุก เป็นสมุนไพรที่มีการใช

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว ทางเลือกให

พลังแห่ง “ผึ้ง” สู่การสร้างเงินสร้างอาชีพในสวนลิ้นจี่

ผึ้ง เป็นหนึ่งในสัตว์มหัศจรรย์ทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญต่

สื่อสำหรับชีวิตวิถีใหม่เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ในการพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ที่ใช้สำหรับการ

ความแตกต่างของห้องสมุดดิจิทัลกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) ใช้ในความหมายที่ใกล้เ

สมุนไพรสำหรับผู้หญิง

สมุนไพรไทยนั้นมีหลากหลายมากซึ่งมีทั้งประโยชน์และให้โทษไ

ดนตรีกับการพัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่นถือเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาภายใต้นโยบายการขับ

แหล่งพลังงานสะอาดที่สร้างเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต

พลังงานสะอาด มันคืออะไรกัน พลังงานสะอาด เป็นพลังงานที่ไ

ลูกแป้งข้าวหมากจากแป้งข้าวดัดแปลง

ลูกแป้งจัดเป็นหัวเชื้อแบบแห้งที่นิยมนำมาใช้เพื่อเป็นหัว