งานเทศกาล 3ศิลป์ 3ศาสน์ ย่านกะดีจีน ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

บรรยากาศงานเทศกาล 3ศิลป์ 3ศาสน์ ย่านกะดีจีน ณ วัดกัลยาณ […]

Appropriate Technology MATCHING DAY 2024” เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โซนภาคกลาง

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล (หัวหน้าโครงการ) และคณะนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย […]

การอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการอนุ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2024-2025

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย […]

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ […]

สวพ. มบส. ร่วมงาน Soft Opening CULTURE CONNEX Showroom @เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย […]

ธัชภูมิ 67 มบส. ยกระดับทุนทางวัฒนธรรม ฟื้นฟูเทศกาลสงกรานต์มอญ ผลักดันสู่ Soft Power

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย […]

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สวทช. ขอเชิญท่านและหรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน คัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2567

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ […]

เปิดรับบทความ – วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ […]