Category Archives: #🏆 ผลงานดีเด่น

งานเทศกาล 3ศิลป์ 3ศาสน์ ย่านกะดีจีน ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

บรรยากาศงานเทศกาล 3ศิลป์ 3ศาสน์ ย่านกะดีจีน ณ วัดกัลยาณ […]

Appropriate Technology MATCHING DAY 2024” เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โซนภาคกลาง

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน […]

มรภ.บ้านสมเด็จฯ และบพท. ลงพื้นที่มรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน ริมแม่น้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

มรภ.บ้านสมเด็จฯ และบพท. ลงพื้นที่มรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน ริมแม่น้ำวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจาร […]

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ […]

เปิดตัวกิจกรรม สาธิตการทำ “หัวสิงโตจิ๋ว” แห่งแรกของชาวฝั่งธนฯ สิ่งประดิษฐ์ชุมชน เขตคลองสาน และเขตธนบุรี ส่องวิถีชุมชนกุฎีจีน และชุดความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ในงาน วช. ปี 2566

มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานว […]

นักวิจัย มบส. มีผลงานได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย จากสาขาว […]

ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ผลงานนวัตกรรมรูปแบบอาหารมุสลิมฟิวชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคลองบางหลวง”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพ […]