ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล (หัวหน้าโครงการ) และคณะนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล (หัวหน้าโครงการ) และคณะนักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โครงการ “ต้องไม่โกง ต้านทุจริต รับผิดชอบต่อสังคม เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจสร้างสรรค์ สื่อหนังสั้น 3 ภาษา”