คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ และ หน่วยงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 20 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567


วันที่ 22 เมษายน 2567
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน 14th National Architecture Student Festival - HUSC 2024 กับอีก 28 มหาวิทยาลัยจากเวียดนามและญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7) ณ Hue University of Science เมืองเว้ประเทศเวียดนาม
---
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/107e