เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน

เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน พบกับกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารหลากหลายชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงวัฒนธรรม 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กำหนดการ เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน : https://link.bsru.ac.th/v0u ลงทะเบียน นาวาล่องท่องเจ้าพระยา และเดินส่องย่าน “กะดีจีน” : https://link.bsru.ac.th/vtd