ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับผู้ที่สมัครสอบไปแล้วในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 61 ถึง วันที่ 10 ก.ค.61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1810

 

:: BSRU News ::