วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

 

“เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
—–
สมภพพระแม่จอมสุรางค์
น้อมนำพุทธางค์
อีกพระสยามเทวธานี

ขอกุศลบุณยมงคลศรี 
มวลพระบารมี
ร้อยเรียงดุจมาลัยผกา

สรวมข้อพระกรบวรสา – 
ธรองค์มารดา
ผู้ทรงคุณากว่าพจน์ประพันธ์

โรคาพยาธิอัน 
ร้ายหมายพระขวัญ
นิราศร้างด้วยพลังราชภักดิ์….เทอญ
—–
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

(บทประพันธ์โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ผู้ภักดี)

#BSRURecentNews วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 #BSRUNews

 

:: BSRU News ::