messageImage_1581993769412
Show Case

ได้รับการคัดเลือกจากผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด She tells ให้เข้าร่วมแสดงในงาน Dance Xchange: The Philippine International Dance Workshop and Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมนำนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกจำนวน ๕ คน ได้แก่

นางสาวธรรมสรณ์ บรรดา   นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวธนาภณ์ มังกรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวมนัญญา มีวัฒนา   นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นางสาวอริสรา ชวนจิตร     นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นางสาวอรพิมล ทองทิพย์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ภายในงานมีผู้เข้าการแสดงจำนวน ๓๖ ทีมการแสดง มาจาก ๑๖ ประเทศทั่วโลก อาทิ รัสเซีย เบลเยี่ยม ไต้หวัน ฮ่องกง บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นต้น จากเทศกาลดังกล่าวตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม การสอนทางด้านนาฏยศิลป์ พร้อมการนำเสนอรูปแบบนาฏยศิลป์ตะวันตกที่แตกต่างจากการแสดงทั่วไป ส่งผลให้ทีมของประเทศไทยเป็นที่จับตามองของผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน นับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้หลากหลายประเทศได้รู้จักกับประเทศไทยในอีกมิติหนึ่ง

messageImage_1581995041584
Show Case

นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน CSTD6th Thailand Dance Grand Prix 2019

การแข่งขันนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ในรายการแข่งขัน Contemporary solo /open age ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล ชมเชย และ Contemporary Duo-trio /open age กับทีม DD flection ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล ชมเชยนับเป็นการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ ทีม และเป็นอีกครั้งที่นักศึกษาของเราได้แสดงความสามารถของตนเองจนได้รับรางวัลดังกล่าว

messageImage_1582013617325
Show Case

สาขานาฏยศิลป์ ๔ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างเครือข่ายด้านอาชีพทางด้านนาฏยศิลป์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สาขานาฏยศิลป์ ๔ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างเครือข่ายด้านอาชีพทางด้านนาฏยศิลป์ บริษัท วาไรตี้แดนซ์ จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ วรรณมหินทร์ (ครูโจ้) กรรมการผู้จัดการ บริษัทด้านการเต้น การออกแบบนาฏยศิลป์ที่มีผลงานระดับชาติและนานาชาติ เช่น การแสดงพระมหาชนก phenomenal การแสดงพิธีเปิด ICONSIAM การแสดง EXPO ในประเทศต่าง ๆ ฯลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดช คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ดูแลหลักสูตรความเป็นเลิศ พร้อมรองคณบดี คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายทางอาชีพที่แข็งแรงทางด้านนาฏยศิลป์มากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –