ข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางอีเมล


 

บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด  ผู้พัฒนาเว็ปไซด์ www.WealthMagik.com  ได้ร่วมกับ   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน โลยีแห่งชาติ (ส ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แต่ไม่สามารถส่งใบสมัครได้ทันตามกำหนดการปิดรับสมัครดังรายละเอียดและเอกสารข่าวที่ทางกองป ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. 1. หลักสูตร “การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเอง”คุณจะได้เรียนรู้การคิดออกแบบธุรกิจ กระบวนการการเข้าใจลูกค้าและการเลือกปัญหา การสร้างและเลือกไอเดียการทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ ...
    อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขออนุญาตหน่วยงานท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงโล่และเงินรางวัล   ใน ๒ หัวข้อดังนี้ค่ะ ๑. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธร ...
อ่านเพิ่มเติม

:: BSRU News ::