มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางอีเมล

  1. 1. หลักสูตร “การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเอง”คุณจะได้เรียนรู้การคิดออกแบบธุรกิจ กระบวนการการเข้าใจลูกค้าและการเลือกปัญหา การสร้างและเลือกไอเดียการทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ ...
    อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขออนุญาตหน่วยงานท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงโล่และเงินรางวัล   ใน ๒ หัวข้อดังนี้ค่ะ ๑. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธร ...
อ่านเพิ่มเติม

:: BSRU News ::