[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — โครงก […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนท้องถิ่น วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับค […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

—- ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา […]

:: BSRU News ::

(แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)

  ———- สอบถามโทร […]

:: BSRU News ::

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและถอนการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 *ผ่านระบบ Internet เท่านั้น

—- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเ […]

:: BSRU News ::