💥แคสติ้ง 💥 ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ ลำดับที่ 8 !🎭 📍โอกาสดีๆที่คุณ ต้องไม่พลาด ! • โชว์เปิดในงาน #TDEJ5ท้าSpaceFestival🚀

💥แคสติ้ง 💥 ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ ลำดับที่ […]

:: BSRU News ::

โครงการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ “ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

โครงการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกส […]

:: BSRU News ::

มบส. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “เวที เส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62”

—- วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — คณะวิ […]

:: BSRU News ::