รับสมัครสอบเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทพิจารณาผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT)

2016_registra2-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทพิจารณาผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT)

วันที่ 5 มกราคม – 31 มกราคม 2559
สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการสอบ ติดตามที่ http://admission.bsru.ac.th

สมัครออนไลน์ได้ที่
www.bsru.ac.th หรือ www.bsru.net และ mis.bsru.ac.th
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1716,1998


:: BSRU News ::