ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารงาน

ตรวจเช็ครายชื่อได้ที่ http://ili.bsru.ac.th หรือ facebook เพจ Inter-Lingual Institute

333-1

 

:: BSRU News ::