สถาบันภาษา จัดการประกวด แข่งขันสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “Unlimited Love” (รักนี้…ไร้ขีดจำกัด)

สถาบันภาษา จัดการประกวด แข่งขันสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “Unlimited Love” (รักนี้…ไร้ขีดจำกัด)
กิจกรรมภายในงาน
1) ประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ความรักและเพศ”
หมายเหตุ ภายในกิจกรรมมีการให้ Serial Key สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนิสิตต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรับ Serial Key
กิจกรรมที่ 1) ทำการ์ดวันวาเลนไทน์
กิจกรรมที่ 2) เข้าร่วมรับฟังการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ และการบรรยาย เรื่อง “ความรักและเพศ”
นิสิต ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์สามารถสมัครได้ที่สถาบันภาษา อาคาร 11 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มกราคม 2559

love-1

 

:: BSRU News ::