[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่  : http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Schdule-ScienceCamp-110762.pdf

#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ศูนย์วิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#SCIENCECENTER
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::