ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562

 

————————————————————————
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการดังนี้

– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
———————————————————————–

:: BSRU News ::