ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

** ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 **

 

ตรวจสอบรายชื่อได้จาก LINK นี้

 

:: BSRU News ::