รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม

รับสมัคร 15 – 30 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://admission.bsru.ac.th
จำนวนรับ 1,726 ที่นั่ง

:: BSRU News ::