ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

พนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

ลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

:: BSRU News ::