ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)”

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)”
———————————————-
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ ประเทศไทย จำกัด
จัดการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในงานศิลปะและมีเวทีในการแสดงผลงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศผลการตัดสินตามประเภทของผู้เข้าประกวด

 

:: BSRU News ::