ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของ รพ.บางไผ่

Credit ภาพ : www.freepik.com

 

 

📢📢 ขอเชิญ อาจารย์ และ บุคลากร 📢📢

เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 👩🏻‍⚕️ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ

📅 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

⏰ เวลา 08.00 – 12.00 น.

📍 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1

 

**ขอให้หน่วยงานในสังกัดของท่านกรอกแบบฟอร์มสำรวจ

และส่งกลับมายัง “กองบริหารงานบุคคล” ภายในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 **

 

 

 

:: BSRU News ::