[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
—-
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ :

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Seminar-SkillHighshcool-200362.pdf

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::