ตารางเรียนและแนวการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2/2561

ตารางเรียนและแนวการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2/2561

1.ตารางเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2/2561 (คลิก)

ตัวอย่างไฟล์ที่จะดาวน์โหลด

ตารางสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2-2561 ฉบับสมบูรณ์

 

2. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2/2561 (คลิก)

ตัวอย่างไฟล์ที่จะดาวน์โหลด

แนวการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2-2561

:: BSRU News ::