[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วิชาสุขภาพและความงาม 9132204 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ประกาศย้ายห้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ประกาศย้ายห้องเรียน

วิชาสุขภาพและความงาม 9132204 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

> กลุ่ม D1/D2 /D3 เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจาก 24504 เป็น 24502
> กลุ่ม D4/D5/D6 เรียนห้อง 24610

—–

** เริ่มเรียน จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 **

:: BSRU News ::