มบส. เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
—-
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

:: BSRU News ::