เดิน-วิ่ง การกุศลบ้านสมเด็จ FUN RUN I MINI MARATHON กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
————
.เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 ธันวาคม 2561 สมัครทางออนไลน์เท่านั้น >>http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/index.php
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ :

เพจ BSRU RUN
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร 024 737 000 ต่อ 1018
หรือ 066 020 4151
#BSRURUN2019

:: BSRU News ::