ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

:: BSRU News ::