สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ นักวิจัยเข้าร่วม เวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ นักวิจัยเข้าร่วม เวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

Click สมัครเข้าร่วม ครั้งที่ 1 
กำหนดการ
สนใจสอบถามเพิ่มเติม น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม เบอร์ต่อ 1600

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
(ห้องประชุม วิทยาเขตอู่ทองทวาราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี)

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 

:: BSRU News ::