พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา มบส. และบริเวณที่ ห้าม จอดรถจักรยานยนต์ เด็ดขาด (ตาม พรบ. จราจรทางบก)

งานจราจร สน.บางยี่เรือ ร่วมกับ งานจราจรและรักษาความปลอดภัย มบส. เรื่อง พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา มบส. และบริเวณที่ ห้าม จอดรถจักรยานยนต์ เด็ดขาด (ตาม พรบ. จราจรทางบก)
—-
**หากฝ่าฝืนจะถูกบังคับล้อและเสียค่าปรับในอัตราโทษสูงสุด**
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

 

:: BSRU News ::