สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน
—-
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจ

โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ 3 กิจกรรม
– อบรมอาชีพเสริมรายได้
– อบรมความรู้เรี่องการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
– อบรมการเขียนการ์ตูนสำหรับงานสร้างสรรค์
—-
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
เวลา 08:30 – 16:30 น.
ชั้น 6,8 อาคาร 8 บรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
โทรภายใน 1700 ต่อ 8207,8209 และ 8801

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/2n5WtCl
หรือสแกน QR code

:: BSRU News ::