ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ CEFR ครั้งที่ 3

รายชื่อนักศึกษาประจำห้องสอบ >>>Download<<<

เข้ารับการทดสอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

 

:: BSRU News ::