[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชา ร่วมรณรงค์ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชา
ร่วมรณรงค์ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-Document
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน สะดวกในการใช้งาน
ช่วยลดทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร


URL :
http://doc.bsru.ac.th/DocClient/

หมายเหตุ : เข้าใช้งานโดยผ่าน Browser Internet บน เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ หรือ Web Application บน Smart Phone ได้

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::