[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัคร นักศึกษาช่วยงาน (TA) วิชา สุขภาพและความงาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับสมัคร นักศึกษาช่วยงาน (TA)
วิชา สุขภาพและความงาม
จำนวน 5 ท่าน
ทำงานวันจันทร์ เลือกช่วงเวลาได้
สนใจติดต่อ ผศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์
มือถือ : 081-9033069
อีเมลล์ : kj.pirom@yahoo.com

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::