ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2561 ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ Thailand Leader Awards 2018

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
—-
รับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2561 ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ Thailand Leader Awards 2018 โดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา #BSRUNews

:: BSRU News ::