[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

08.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา (แยกห้องแต่ละสาขา ตามรายละเอียดในกำหนดการ)
12.30 – 16.30 น. ปฐมนิเทศระดับคณะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/menuDownloads.php

หรือ

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/news-Orientation-160761.pdf

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::