สำนักวิทยบริการฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนา “การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”

 

—-
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ชั้น 6 อาคาร บรรณราชนครินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหารหน่วยงาน ประธานสาขาวิชา อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพื่อนำมามาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
—-
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2MTHgPG
หรือสแกน QR-Code
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
โทรภายใน 1700 ต่อ 8207, 8209, 8801

:: BSRU News ::