[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ และ ‘พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ และ

  • การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์ตามศาสตร์ของพระราชา (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
  • การประกวดหัวข้อ ชุดไทยรีไซเคิล
  • การประกวดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์

—-

ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่

วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4

—-

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/menuDownloads.php

หรือ

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/ScienceCenter-NationalScience-170861.rar

—-

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ :
https://www.facebook.com/scicente/

—–

สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/newsScienceDay-180861-POSTER.jpg

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::