ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/1 และ 3/2)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/1 และ 3/2)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
—-
ศึกษารายละเอียดและที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว
ตรวจสอบผลการสมัครและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ตามรายละเอียด ดังนี้

รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี

รายงานตัววันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
URL ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: http://mis2.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2561-3-passall.pdf
—-
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/1 และ 3/2)…

โพสต์โดย BSRU News เมื่อ 13 มิถุนายน 2018

:: BSRU News ::