นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) สามารถรับเสื้อคณะครุศาสตร์

ประกาศ : นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
สามารถรับเสื้อคณะครุศาสตร์ได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 30
*นำบัตรนิสิตมายืนยันเพื่อรับเสื้อ


:: BSRU News ::