[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] – โครงการอู่ทองบ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—–
โครงการอู่ทองบ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ
คุณไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ?โครงการอู่ทองบ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ครั้งที่ 4? ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดำเนินการโดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในเรื่องเกษตรปลอดภัยชีวีมีสุข ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
—–
ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—–

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::